Ośmiostopniowa ścieżka Buddy

  1. słuszny pogląd oznacza zrozumienie konieczności przebywania w medytacyjnym zrównoważeniu
  2. słuszne myślenie jest to wykorzenienie żądzy i nieżyczliwości
  3. słuszne słowo to wstrzymanie się od kłamstwa i obmowy, używanie mowy w celu przynoszenia pożytku innym
  4. słuszny czyn czyli właściwe postępowanie
  5. słuszne zarobkowanie oznacza utrzymywanie się z zajęcia niewymagającego łamania przykazań
  6. słuszne dążenie - dążenie do oświecenia
  7. słuszne skupienie czyli- zastanowienie się nad sprawami myśli i uczuć
  8. słuszna medytacja jest właściwym skupieniem